Văn phòng Bộ môn Khoa học cơ bản

  • Địa chỉ: Phòng 313, tòa nhà 5 tầng số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
  • Di động: +84 932 618 585 (Cô Thu)
  • Email: bmkhcb@hvct.edu.vn

Giáo viên, giảng viên

STT Họ và tên Chức danh Chuyên môn Giảng dạy Liên hệ
1 Nguyễn Thị Thu Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Giáo dục chính trị
0932618585
thunguyenthi@hvct.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thu Huyền Giảng viên cơ hữu Thạc sĩ Giáo dục chính trị 0987553886
huyennguyenthithu@hvct.edu.vn
3 Trần Ngọc Hoàng Vũ Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Pháp luật 0938815885
hoangvu060685@gmail.com
4 Bùi Quang Tuấn Sơn Giảng viên cơ hữu Cử nhân Giáo dục thể chất
0909710903
sonbuiquangtuan@hvct.edu.vn
5 Lê Xuân Bình Giảng viên thỉnh giảng Cử nhân Giáo dục quốc phòng và an ninh 0978184647
lexuanbinh@gmail.com
6 Lê Thị Hồng Miên Giảng viên cơ hữu Thạc sĩ Tiếng Anh 0932255418
mienlethihong@hvct.edu.vn
7 Trương Thị Thiên Hương Giảng viên cơ hữu Cử nhân Tiếng Anh 0903377897
huongtruongthithien@hvct.edu.vn